ඩෙංගු නසන්න ඉතිහාසයේ නොවූ වැඩක්.


අද පෙරවරු 9.00 සිට 11.00 දක්වා කාලය සියලුම මාධ්‍ය ආයතන ඩෙංගු මර්ධනය සම්බන්ධ යෙන් දැනුවත් කිරීමේ ඒකාබද්ධ විකාශයක් දියත් කර තිබේ.

අදාළ පැය දෙක තුළ ලබන සෙනසුරාදා උදේ 10.00ත් - 12.00ත් අතර කාලයේදී අපේ ගෙවත්ත අපිම පිරිසිදු කරමු යන අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදුකරන ක්‍රියාකාරී කම දැනුවත් කිරීම හා ඩෙංගු මැඩීමට පුරවැසියා සතු යුතුකම් හා වගකීම් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම් සිදු කෙරේ.

මේ පැය දෙක හෙට දිනයේ සියලු රූපවාහිනී නාලිකා හා ගුවන් විදුලි නාලිකා ඒකාබද්ධ ඩෙංගු මර්ධන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇත.

“අපි අරඹමු ඩෙංගු දුරලමු ජාතික ක්‍රියාන්විතයට එක්වෙමු” යන තේමාව යටතේ සියලු මාධ්‍ය ඒකට ගොනුවීම සිදුකරනු ලබයි.

එසේ ම ලබන 19 වන බදාදා දින පාසල් හා කාර්යාල පරිශ්‍ර පිරිසිදු කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ඩෙංගු ව්‍යසන මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහනක් සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍යන්ගේ දායකත්වයෙන්  සිදු කිරීමට ද නියමිතව ය.Powered by Blogger.