අමෙරිකාවේ මීළඟ ජනාධිපති Trump - අ:ඩො බිලියන 3.8ක වත්කම්.


අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණය ගැන ලෝකයේ මේ වන විට වැඩි දෙනා විශාල අවධානයකින් යොමු වෙනවා.

දැන් දැන් ලංකාවේ පිරිස්ද දැඩි අවධානයකින් මේ ජනාධිපතිවරණය ගැන පසුවෙනවා. කොහොම නමුත් මේ වන විට ඩොනල් ට්‍රම්ප් අමෙරිකාවේ ජනාධිපතිධූරයට පත් වී තිබේ.

කොහොම හරි ඔන්න නව අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල් ට්‍රම්ප් ගැන අපි ටිකක් හොයලා බැලුවා.

ඩොනල් ට්‍රම්ප් 1946දී උපත ලබලා තියෙන්නේ ඔහුට මේ වන විට අවුරුදු 70ක් වෙනවා.

කොහොම හරි ඔන්න ඩොනල් ට්‍රම්ප් විවාහ 3ක් කරගෙන එම විවාහ වලින් ළමයි පස් දෙනෙකු සිටිනවා.

ඔහුගේ වැඩි මහල් පුතුට  අවුරුදු 38ක් වන අතර කුඩා දරුවාට අවුරුදු 10ක් වෙන බව  වෙබ් ගොසිප් කළ සොයා බැලීමේදී දැනගන්නට ලැබුණා.

ඩොනල් ට්‍රම්ප්ගේ වත්කම් වල වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර්  බිලියන 3.8ක් වන බව වාර්තා වෙනවා.

Powered by Blogger.