උසාවිය නිහඬයි තීන්දුව හෙට.


ප්‍රසන්න විතානගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ 'උසාවිය නිහඬයි' චිත්‍රපටියට පැනවු අතුරු වාරණය සම්බන්ධයෙන් වන නියෝගය හෙට ප්‍රකාශයට පත් කරන බව කොළඹ දිසා විනිසුරු එම්.යූ ගුණවර්ධන මහතා අද පැවසීය.

ඒ, හිටපු විනිසුරු ලෙනින් රත්නායකගේ පෙත්සමක් අනුව අදාල චිත්‍රපටයට වාරණය පැනවු නඩුව අද විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදීය.


Powered by Blogger.