පල්ලිමුනේ ඉඩම් නිදහස්‌ කිරීමට ආරක්‌ෂක අමාත්‍යාංශය බැහැ කියයි.


ශ්‍රී ලංකාවට මත්ද්‍රව්‍ය ගෙන්වන ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්‌ථානයක්‌ වූ මන්නාරමේ පල්ලිමුනේ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් නිදහස්‌ කිරීම ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇත.

පල්ලිමුනේ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් මුදා හරින ලෙසට ද්‍රවිඩ සන්ධාන මන්ත්‍රී චාල්ස්‌ නිමලනාදන් විසින් රජයෙන් ඉල්ලීමක්‌ කර තිබිණි.

මෙම පල්ලිමුනේ ප්‍රදේශය තමිල්නාඩු මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ගේ කේන්ද්‍රස්‌ථානයක්‌ බවට නාවික හමුදාව විසින් හඳුනාගෙන ඇත.

එම ස්‌ථානයේ නාවික කඳවුරක්‌ ඉදිකිරීමටද යෝජනා වී තිබේ.

පල්ලිමුනේ නිවාස 25 ක්‌ ඉදිකිරීමට යෑයි කියමින් ද්‍රවිඩ සන්ධාන මන්ත්‍රීවරයා එම ඉඩම් මුදාහරින ලෙස ඉල්ලා ඇත.

Powered by Blogger.