ඡන්ද දිනන්න කෝටි ගණන් වියදම් කරලා හමාරයි.


මැතිවරණ ක්‍රමය තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයක් තුළට ගෙන ඒම සඳහා මැතිවරණ නීතියට නව සංශෝධනයක් එක් කිරීම කෙරෙහි මේ දිනවල ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වී ඇති බව සමීප ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. ඒ අනුව සෑම දේශපාලන පක්ෂයක්ම මැතිවරණයෙන් මසකට පසුව ඒ සඳහා වැය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවට වූ නව නීතියක් මැතිවරණ නීතියට හඳුන්වා දීමට ආණ්ඩුව මේ දිනවල කටයුතු කරමින් සිටින බව දැනගන්නට තිබේ. එමෙන්ම මැතිවරණයකදී වියදම් කළ හැකි මුදල කොපමණද යන්න සම්බන්ධයෙන් නීති සෑදීම කෙරෙහිද රජයේ අවධානය යොමුවී ඇති බවක්්ද කියැවේ.

ඇති හැකි පුද්ගලයන් රුපියල් කෝටි ගණනින් මුදල් වියදම් කර මැතිවරණයකදී අයුතු වාසියක් ලබා ගැනීමත්, විවිධ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ආයතන දේශපාලනඥයන්ගෙන් අයුතු වාසි ලබාගැනීම සඳහා කෝටි ගණනින් මුදල් වියදම් කිරීමත් නිසා එවැනි වියදම් දැරිය නොහැකි අපේක්ෂකයන්ට සිදුවන අසාධාරණය පිළිබඳ කලක් තිස්සේ ලැබුණු පැමිණිලිද සලකා බැලීමෙන් තීරණය ගෙන ඇති බව දැනගන්නට තිබේ. ඒ අනුව සියලුම අපේක්ෂකයන් මැතිවරණයෙන් පසු තමන් කොපමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් මැතිවරණයට වියදම් කළාද යන්න හෙළිදරව් කළ යුතු බවට වූ නීතිය මැතිවරණ නීතියට එකතු කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වී ඇත.


Powered by Blogger.