"භාරත ඝාතනයට මා නිවැරදියි, නිදොස් කර නිදහස් කරන්න" - දුමින්ද.


භාරත ලක්‍ෂමන් ඝාතන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් තමන් නිවරදි කරු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දුමින්ද සිල්වා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අභායාචනයක් ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටී.

මහාධිකරණය විසින් තමා නියම කර ඇති මරණ දඩුවම අහෝසි කරන තමන් නිදොස් කරන්නැයි හිටපු මන්ත‍්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටී.

මෙම පෙත්සම අද (22) දිනයේ දුමින්ද සිල්වාගේ නීතිඥයන් විසින් මහාධිකරණරෙජිස්ටාර් කාර්යාලයට බාර දී ඇත.

Powered by Blogger.