ඩිජිටල්කරණය නොකිරීම තුළ දවසකට ඩොලර් මිලියන 2 ක පාඩුවක්.


ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට මිලියන 21 ක පමණ ජනතාවක් සිටින බවත් දුරකතන සම්බන්ධතා මිලියන 29 ක් පමණ තිබෙන බවත් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටියේය. පසුගිය දා පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඒ මහතා මේ බව පැවසීය.

අද වන විට ලෝකයේ Voice call සඳහා ඇත්තේ අඩු අවධානයක් බවත් එම බෙදීම මේ වන විට 80% ක් Data හා 20% ක් Voice call වශයෙන් වන බව ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතා වන විට දී Data භාවිතය වැඩිවිය යුතු බව ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ඩිජිටල්කරණය නොකිරීම තුළ ලංකාව දවසකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2 ක පාඩුවක් ලබන බව මුදල් අමාතයාංශය හා අනෙකුත් අමාත්‍යාංශවලින් කරුණු අනාවරණය ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල්කරණයේ පළමු පියවර වශයෙන් ගෘහස්ත කළමනාකාර පද්ධති (Household Transfer Management) කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර තිබෙන බවත් එහිදී සෑම පුරවැසියෙකුගේම දත්ත තම කාඩ්පත තුළ අන්තර්ගත වන බවත් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා මෙහිදී කියා සිටියේය.

Powered by Blogger.