ටියානාගේ TPL එකට ආ ඩො. මිලියන 2.5 ආගිය අතක් නෑ?


ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං සමාගමට ඇපකර තැබූ බව කියන සිංගප්පූරුවේ TPL Inter Pvt Ltd හට ශැංග්‍රිලා (Shangri-La) විසින් ලබාදුන් බවට හෙළිව ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට සිදුවූ දෙයක් මෙතෙක් සොයාගැනීමට නොහැකිවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශැංග්‍රිලා (Shangri-La) විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක මුදලක් සිංගප්පූරුවේ TPL Inter Pvt Ltd හට ලබාදුන් බව ශැංග්‍රිලා (Shangri-La) හි ප්‍රධානියකු මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ඨාසයට හෙළිකර තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ TPL Inter Pvt Ltd සමාගම හිටපු අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතාගේ බිරිය වන ටියානාට අයත් එකක් බව මේවන විට හෙළිව තිබේ.

ශැංග්‍රිලා (Shangri-La) විසින් TPL Inter Pvt Ltd සමාගමට ලබාදුන් ඩොලර් මිලියන 5ක මුදලෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදලක් ඇපකර තැබීමට යොදාගෙන ඇති බවත්, අනෙක් ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදල ආගිය අතක් නැති බවත් වාර්තා වේ.

ඇම්ට්‍රෑඩ් හෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් (Amtrad Holdings Limited) සමාගමට පෑන් ඒෂියා බැංකුව ලබාදී ඇති රුපියල් මිලියන 157.5 ක ණය මුදලට ඇපකර තැබූ ඉෂාර නානායක්කාර මහතා උපසභාපතිත්වය දරණ ලංකා ඔරික්ස් ලීසින් සමාගම එම ඇපකරවලට ප්‍රති ඇපකර ලබාගෙන තිබුණේද සිංගප්පූරුවේ TPL Inter Pvt Ltd වෙතිනි.

-SLM

Powered by Blogger.