මිනීවළවල් කැපු ෆුට්බෝල් චන්නට අතහිත.


ඊ.බි චන්නට අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් තම ගම වන ගාල්ල ප්‍රදේශයේන්ම රැකියා අවස්ථාවක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට දන්වා ඇති අතර අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගෙන්ද ඒ සදහා අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන බවට දන්වා ඇත.

එමෙන්ම විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගෙන්ද චන්නට අවශ්‍ය සහයෝගය නොඅඩුව ලබාදෙන බවට අද දින ඔහු හමුවු අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

තවද චන්න ගේදරුවන් හට ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමටද කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත.

Powered by Blogger.