මහින්දගේ බඩපිස්සා පෙම්වතිය දමා හැදූ සිංදුව : Video


හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාලම පුතුවන රෝහිත රාජපක්ෂ තවත් ගීතයක් එළිදක්වා තිබේ.

“ලංවී” ලෙස නම්කර ඇති එම ගීතයේ පදවැල මෙන්ම තනුවද සකසා ඇත්තේ රෝහිත විසිනි.

මේ ගීතයට ගීත වීඩියෝවක්ද නිමවා ඇති අතර එහි රෝහිතගේ පෙම්වතිය වන ටියානා ලී පෙනී සිටී.Powered by Blogger.