කොළඹ හිල්ටන් - ලංකා හොස්පිට්ල්ස් විකිණීමේ තීරණයක්.


කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය, ලංකා හොස්පිට්ල්ස් සහ හයට් රිජන්සි හෝටලය වැනි උපාය මාර්ගික නොවන ව්‍යාපාර විකුණා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

උපාය මාර්ගික නොවන ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම මගින් විදේශ ආයෝජකයන් සඳහා වැඩිපුර ආයෝජන අවස්ථා ලබාදී රටේ ශීඝ්‍ර ආර්ථික දියුණුවක් හිමි කර ගැනීම ඉහත ව්‍යාපාර පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ අරමුණ වී තිබේ.

සිංගප්පූරුවේ පැවති දකුණු ආසියානු ඩයස්පෝරා සමුළුවේ ආරම්භක සැසිවාරයේ මුඛ්‍ය දේශනය පවත්වමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ ආයතන තුන පිළිබඳව වන රජයේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Powered by Blogger.