දැන් තිබෙන ජනගහන තත්ත්වය ආර්ථික වර්ධනයට හිතකරයි - මහ බැංකුව.


මේ වන විට ආර්ථික වර්ධනය සඳහා හිතකර ජනවිකාශ ප්‍රතිලාභයක්‌ නිර්මාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වයස්‌ ව්‍යqහයේ ඇති වී තිබෙන පරිවර්තන හේතුවෙන් මෙය නිර්මාණය වී තිබේ.

මෙවැනි තත්ත්වයකදී වැඩකරන වයසේ (අවුරුදු 15 -64) පසුවන ජනගහනයේ ප්‍රතිශතය යෑපෙන්නන්ගේ (අවුරුදු 15 ට අඩු හා අවුරුදු 64 වැඩි) ප්‍රතිශතයට වඩා සැලකිය යුතු ඉහළ අගයක්‌ ගන්නා අතර එය ආර්ථික වර්ධනයටද හිතකරවේ. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය වේගයෙන් වියපත් වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය වැඩිකාලයක්‌ ගත වීමට පෙර වියෑකී යනු ඇතැයිද මහ බැංකුව පවසයි. එක්‌සත් ජාතීන්ගේ නවතම වාර්තාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය දකුණු ආසියාවේ බියපත්ම ජනගහනය වන අතර ලොව වේගයෙන්ම වියපත් වන ජනගහන අතරින් එකක්‌ ද වේ. 2015 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 20.96 ක්‌ දක්‌වා ළඟා වූ අතර එයින් සියයට 13.9 ක්‌ වයස අවු ( 60 වැඩි බවට ඇස්‌තමේන්තු කර ඇත. මෙම අගය වර්ෂ 2050 වන විට සියයට 28.6 ක්‌ දක්‌වා සහ වර්ෂ 2100 වන විට සියයට 40 ක්‌ දක්‌වා ශීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්‌ෂා කරන බවද මහ බැංකුව තවදුරටත් කියයි.

Powered by Blogger.