ආපදා නිසා බදු සහනයක් ලැබේ.


පවතින ආපදා තත්වය හේතුවෙන් විදෙස් රටවලින් සහනාධාර ලෙස මෙරටට ලැබෙන සියළු භණ්ඩ සඳහා සියළු බදු ඉවත් කිරීමට රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. 

ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍ර‍සිංහ මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් පරිදිය. 

Powered by Blogger.