මහින්දගෙයි, මෛත්‍රීගෙයි රැළි දෙකටම ගිය උතුරු මැද ඇමති.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන හා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට හිතවත් පිරිස ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩාංගණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය හා එක්ව මැයි රැළියක් පැවැත්වීය. එම පක්ෂයේම හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිතවත් පිරිස ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් කිරුළපණදී මැයි දින සැමරුමක් පැවැත්වීය.

උතුරු මැද පළාත් වාරිමාර්ග අමාත්‍ය එච්.බී. සේමසිංහ මහතා මෙම රැළි දෙකටම සහභාගි වී තිබේ. ඒ බව ඔහු විසින්ම තහවුරු කළේය. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සාභාව මගින් විනය පරීක්ෂණ පවත්වා තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.


Powered by Blogger.