බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ දී අක්‍රමිකතාවක්‌ නැහැ - මහ බැංකු අධිපති.


පසුගිය මාර්තු 29 වැනිදා මහ බැංකුව විසින් සිදු කළ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසියේදී කිසිදු අක්‍රමිකතාවක්‌ සිදුව නැතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා කීවේය.

එම බැඳුම්කර වෙන්දේසියට තමා කිසිදු අයුරකින් සම්බන්ධ නොවූ බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීවේය.

'දෙවැනි භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව' ලෙස මහ බැංකුවට චෝදනා එල්ල වී ඇති පසුගිය මාර්තු 29 දින භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව ගැන කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව කීවේය.

මාර්තු 29 දින රුපියල් බිලියන 40 ක වෙන්දේසියක්‌ සඳහා දැන්වීම් පළ කර, රු. බිලියන 77 ක බැඳුම්කර පිළිගත් බවට චෝදනා නගා තිබෙනවා. මෙය සිදු කළේ 2016 අප්‍රේල් 30 දින වන විට, රජයට රු. බිලියන 100 ක්‌ රැස්‌ කර ගැනීමට අවශ්‍ය වූ නිසයි. වෙළෙඳපොළේ පොලී අනුපාත ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යැමටත්, පොලී අනුපාත ව්‍යහය අස්‌ථාවර වීමට සහ එමගින් මූල්‍ය අස්‌ථාවරත්වයක්‌ ඇති වීමටත් තිබුණු ඉඩකඩ සැළකිල්ලට ගෙන වෙන්දේසි තුනකදී ඉදිරිපත් කළ සියලුම ලංසු මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතික්‍ෂේප කළා. ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් අනවශ්‍ය ලෙස ඉහළ පොලී අනුපාත ඉදිරිපත් කරන්නේ යෑයි හැඟී යැම නිසා මහ බැංකුව සියලු ලංසු ප්‍රතික්‍ෂේප කර, වෙන්දේසි අවලංගු කරන ඕනෑම අවස්‌ථාවකදී, පොලී අනුපාත වැඩිවීම වැළැක්‌වීම සඳහා ලංසුකරුවන් මත පීඩනයක්‌ ඇති කිරීමට පහළ පොලී අනුපාත මත භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර යම් ප්‍රමාණයක්‌ මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුවට හැකියාවක්‌ ඇති බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා කියයි.

මහ බැංකුව සමහර වෙන්දේසි අවලංගු කර තවත් වෙන්දේසිවලදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට වඩා බැඳුම්කර ගත්තේ මන්ද යන්න මෙයින් පැහැදිලි වනු ඇතැයි ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා තවදුරටත් කීවේය.

Powered by Blogger.