අයිතිය වෙනුවෙන් සඳුදා නිදහස් චතුරශ්‍රයට එන්න.


ආදරයට, අධ්‍යාපනයට සහ සතුන්ගේ නිදහසට එරෙහිව මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ කාලින මාතෘකා තුනක අයිතීන් වෙනුවෙන් අප නිහඬව සාමකාමිව අපේ විරෝධය පෙන්නන්මු.

කුලියාපිටිය දරුවට අධ්‍යාපනය අහිමි කිරීමේ නුගත් මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයට එරහිව, විල්පත්තුවේ සිදුවන වන සංහාරයට එරහිව සහ කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ නිදහසේ කතා කරමින් වාඩි වී සිටින ආදරවන්තයින්ට එරහිව සිදු කෙරෙන ක්‍රියාවන්වලට එරහිව අපි නිහඬව සාමකාමිව අපේ විරෝධය පළ කරමු. 


  • ඉගෙනගන්න ඇති අයිතිය
  • ආදරය කරන්න ඇති අයිතිය
  • වනයේ ජීවත් වෙන්න ඇති අයිතිය 

උදෙසා විරෝධය පල කිරිමට ලබන සදුදා (7) නිවාඩු දිනයේ සවස 2 සිට 4 දක්වා ඔබත් පැමිණෙන්න. 

ඒ අමතරව couples 200 අපි නිදහස් චතුරශ්‍රයේ වාඩි කරවමු. එන්න ඔබේ පෙම්වතා පෙම්වතිය සමග ඇවිදින් අප සමග මෙම සාමකමි විරෝධයට එක්වන්න.

ආදරය කරන couple එකක් නිදහස් චතුරශ්‍රයේ වාඩිවී නිදහසේ කතා කරමින් සිටිම සදාචාර විරෝධීද? රටේ සංස්කෘතියට එරෙහිද? එහෙමනම් සංස්කෘතික අමාත්යංශය මගින් අඩ නිරුවත් සිගිරි බිතුසිතුවම් අරක්ෂා කරන්නේ ඇයි? 

මෙය මානව හිමිකම් කඩ කිරිමක් නොවෙද?

ආදරවන්තයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකමු!! අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය සුරකිමු.!! සතුන්ට නිදහසේ ජිවත් වීමේ අයිතිය සුරකිමු.

Powered by Blogger.