මගේ ආණ්ඩුවේ පොලී ගෙවන්න යහපාලන ආණ්ඩුව ණය ගන්න ඕන නෑ.


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටින්නේ තමාගේ ආණ්ඩුව  විසින් ගත් දිගු කාලීන ව්‍යාපෘති ණය සෑමවිටම පාහේ  2% කට හෝ ඊට අඩු පොළිය සහිත ඒවා බවයි. ඒවා ගෙවීමට ණය ගැනීම අවශ්‍ය නැති බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

 ‘2015 මාර්තු සිට අද දක්වා මේ ආණ්ඩුව ඩොලර් මිලියන 7,436 ක විදේශ ණය ලබාගෙන තියෙනවා. ඉන් ඩොලර් මිලියන 3,298 ක් මේ අවුරුද්ද (එනම් 2016) තුළම ගෙවන්න වෙනවා. ආණ්ඩුව මේ ආකාරයට ණය ගන්නේ කළින් ආණ්ඩුවල ණය ගෙවීමට නොව තමන් විසින්ම කිසිදු වග විභාගයකින් හා කළමණාකරනයකින් තොරව ගත් කෙටි කාලීන ණය ගෙවා දැමීමට ' යනුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර ඉරිදා රාත්‍රියේ විකාශනය වූ විශේෂ රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී කතා කරමින් ඉන්දියාව සමඟ ඇතිකර ගැනීමට යෝජිත එට්කා ගිවිසුම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සිය එකඟතාවය පලකර තිබේ.
Powered by Blogger.