හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ යළි වැඩ පටන් ගනී.


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මැතිවරණයකට සූදානම් වෙනවා කියලා දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වලින් අපට වාර්තා වුණා. ඒ තොරතුරු අනුව නම් මහින්ද මහත්තයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන සියලු සහාය ලබාදෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ වගේ පොරොන්දුවක් වෙලා තියෙන්නේ පහුගිය අගහරුවාදා ඒ මහතාගේ මිරිහාන නිවසේදී තිබ්බ භෝජන සංග්‍රහයක් අතරතුරයි.

ඒ වගේම ගමින් ගමට ගිහින් එයාලගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් උරදෙනවා කියලත් මහින්ද මහත්තයා කියලා තියෙනවා.

මේ භෝජන සංග්‍රහය තිබ්බෙත් ඉස්සරහට එන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග ගැන කතාකරන්නයි.

ඒ වගේම මේ මැතිවරණයේදී බොහෝම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න කියලත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා තියෙනවා.

මේ හමුවට දියවන්නාව තරණය කරපු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙකුත් ඇවිත් හිටියා.

Powered by Blogger.