ලංකාපුත‍්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙහි ව්‍යවසායකයින් අගයයි.


තම ගණුදෙණුකාර ව්‍යවසායකයින් ඇගයීමේ ඇගයුම් උළෙලක් ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඊයේ (08) දින රාත්‍රියෙහි තලවතුගොඩ ග්‍රෑන්ඩ් මොනාච් හිදී පවත්වන ලදී. 

එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා සහභාගී විය. 

ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙහි සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ඇතුලු මැති ඇමතිවරුන් හා ආරාධිතයන් රැසක්ද එම අවස්ථාවට එක් විය.
Powered by Blogger.