පාන් මිල උඩ යයි.


පාන් රාත්තලක මිල හෙට (13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාන් රාත්තලක මිල රුපියලකින් වැඩි කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇතැයි එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන පැවසයි.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 54 ක් වන පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 55 දක්වා වැඩිවන බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.


Powered by Blogger.