හරීන් පාර්ලිමේන්තුවත් ඩිජීටල් කරන්න යයි. (Video)


මෙරට ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විවාදයට එක්වූ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා  පාර්ලිමේන්තුවද ඩිජිටල්කරණය කළ යුතු බව පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට එක්වෙමින්

ලංකාවේ දක්ත අස්ථානගතවීම් නිසා දවසකට මිලියන 150ක පමණ මුදල් නාස්තියක් වන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. තවද ලංකාවේ සියයට 25% පමණ පිරිසක් පමණක් ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතා කරන බවත් අන්තර්ජාල පාවිච්චිය සියයට 26% බවයි අමාත්‍යවරයා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න,Powered by Blogger.