කූනිස්සෙකුටවත් දඬුවම් දෙන්න බැරි ඇමතිකම මොකටද?


පසුගිය ආණ්ඩුවේ දූෂිත නිලධාරීන් තවමත් අමාත්‍යාංශයන්හි සේවය කරන බවත් මහා පරිමාන වංචා පිළිබඳ ජනපති කොමිසමෙන් පවා ඉවත්කරන්නැයි නිර්දේශ කළ නිලධාරීන්ද ඒ අතර සිටින බවත් ජනනා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය.

අද (14දා) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය. 

"පසුගිය දූෂණ ආණ්ඩුවේ වැරදි කරපු කූනිස්සෙක් තරම්වත් පුද්ගලයෙකුට දඬුවම් දෙන්න බැරිනම් ඇමතිකම් අරගෙන මොකටද, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා (දුමින්ද දිසානායක) ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම් නිසා  වැඩි බලයක් තියෙනවා" යැයි ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අතර විවාදයට එක්වෙමින්  කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා ප්‍රකාශ කලේ රටට අවශ්‍ය විශේෂ ආහාර බෝග රටතුළ නිෂ්පාදනය කිරීම, වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය බවත් තුන් අවුරුදු ආහාර සැළැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ආනයනය කරන ආහාර  බෝග අඩුකරගැනීමට හැකි බවයි.

කෘෂි කර්මාන්තයට ජාතික සැළැස්මක් අවශ්‍යයි. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා නම්, පත්වන රජය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙත් ඒ 
ප්‍රතිපත්තියයි.අද ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිවීම නිසා, අපිට විශාල ආහාර ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න සිදු වී තිබෙනවා.

අද ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන ගෝලීය මට්ටමින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත, 
අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මඟපෙන්වීමෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව අවධනයට යොමු කර ''ජාතික ආහාර වැඩසටහන', තුන් අවුරුදු 
සැළැස්මක්'' එළි දක්වා තිබෙනවා.

වසර 2014 දී මෙක්ට්‍රික් ටොන් මිලියන 760ක් ආහාර බෝග ගෙන්වා තිබෙනවා. ඒ සඳහා වියදම රුපියල් මිලියන 151,543ක්.2015 
වසරේ දී මෙක්ට්‍රික් ටොන් මිලියන 659.6ක්.ඇයි අපේ බෝග අපේ රටේම නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි.ආනයනය කරන බෝග අඩු කිරීමෙන් විශාල අයවැය පරතරයක් අඩුකරගත හැකියි.

අපට අවශ්‍ය,රටට අවශ්‍ය විශේෂ ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය බවත් ගොවියාට සහන සැළසීම අවශ්‍ය බවත් අමාත්‍යවරයා 
පැවසී ය.


Powered by Blogger.