තව එක්කෙනෙකුට යන්න හිතිලලු (Gossip)


පසුගියදාක ඇතිවෙච්ච කේස් එකක් නිසා එක ඇමැති මහත්තයෙක් ගෙදර ගියා...

ඊළඟට බුලත් කොළපාටියෙ ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් කියනවලු මටත් දැන් ගෙදර යන්න හිතිලයි තියෙන්නෙ කියල... මුන්නැහේ පසුගිය කාලෙ තමන්ගෙ ඇමැති පට්ටම ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් අමාත්‍යංසෙ ට්‍රේඩ් යුනියන් එක්ක වලිදාගත්ත ඇමැති කෙනෙක්ලු.  

"මම ආණ්ඩුවට ආවෙ අපේ කස්ටියට වැඩකරන්න මිසක් අලිපාටියෙ ට්‍රේඩ් යුනියන් කියන විදියට නටන්න නෙවෙයි" කියන මේ ඇමැතිතුමා හැමදේටම තමන් එක්ක කොක්කට එන ට්‍රේඩ් යුනියන් මට්ටු කරනව කියලත් කියනවලු...

එහෙම බැරිනම් මෛත්‍රිතුමාටත් කියල විපස්සෙ වාඩිවෙන්න වුණත් ලෑස්තියි කියල බදුල්ල පැත්තෙදි කීවලු.

Powered by Blogger.