මත්තල ගොඩගන්න සර්බියාවෙන් ගුවන් ගමන්.


ශ්‍රී ලංකාව හා සර්බියාව අතර ද්විපාර්ශවික ගුවන් සේවා ගිවිසුමක් අත්සන් කොට තිබේ.

මෙම ගිවිසුමට අනුව සර්බියාවේ ගුවන් යානාවලට මත්තල ගුවන්තොටුපළට පැමිණීමට හා එහි සිට වෙනත් රටවලට පියාසර කිරීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇත. මෙය මත්තල ගුවන්තොටුපළ වඩාත් ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම සඳහා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙලවලින් එකකි.

සර්බියාව මේ වන විට යුරෝපා සංගමයේ රටවල් 13 ක් සමඟ බහුපාර්ශවික ගුවන් සේවා ගිවිසුම්වලට එළඹ ඇති අතර එය නැඟෙනහිර යුරෝපයේ ඉහළ මැදි ආදායම් ලබන රටකි.

සර්බියාව අනෙකුත් රටවල් සමඟ ඇති කර ගෙන තිබෙන ගුවන් සේවා සබඳතා මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය පිණිස යොදා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව රජය විසින් මෙම ද්විපාර්ශවික සහයෝගීතාවට එළඹ තිබේ.

Powered by Blogger.