ද ෆිනෑන්ස්, ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට.


ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී මුල්‍ය ආයතනයක් වන ද ෆිනැන්ස් සමාගම විසින් ලෝක ළමා දිනය නිමිති කර ගෙන ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහනක් අද දිනයේදී පවත්වන ලදී.

දිවයින පුරා පිහිටි ද ෆිනැන්ස් ශාඛා වල සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ  සහභාගීත්වයෙන් මෙම වැඩසටහ පවත්වනු ලැබීය.Powered by Blogger.