මහින්දගේ පව් මෛත්‍රීට ගෙවන්නලු.


පසුගිය ජනාධිපතිවරණ කාලය තුළ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක් (ස්වාධීන රූපවාහිනිය) ඔස්සේ විකාශය කළ දැන්වීම් සඳහා මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් තමා වගකීම භාර නොගන්නා බවත් එය පක්ෂය විසින් දැරිය යුතු වගකීමක් බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ ඊයේ (24) බරපතල වංචා සහ දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ නිලධාරින් හමුවේ පවසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එවකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේත් නායකයා ලෙස ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අතර වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට විරුද්ධ පාර්ශවය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් විය. 

කෙසේ නමුත් වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේත් වත්මන් නායකයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව එම මුදල් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විස්න හෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විසින් ගෙවන්නේනම් ඊට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ අනුමැතිය හිමි විය යිතුව තිබේ.


Powered by Blogger.