රාජිත - ගයන්ත සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරු.


සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක යන මහත්වරු සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් ලෙස පත්කර ඇතැයි වාර්තා වේ.


Powered by Blogger.