වැඩ බලන නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වැඩ බලන නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා.


වැඩබලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.

නීතීපති, ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය මහතා විදේශ සංචාරයක නිරත වීම හේතුවෙන් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා මෙලෙස වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.

බැඳුම්කර කොමිසමේ කටයුතු සඳහා සහය වන නීතීඥ මඩුල්ලේ ප‍්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරමින් එහි කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේද වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇති දප්පුල ද ලිවේරා මහතාය.

විදේශ සංචාරයක නිරත වී සිටින නීතීපති, ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය මහතා ලබන 16 වැනිදා යළි ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත අතර ජයසුරිය මහතා පැමිණෙන තුරු පුරප්පාඩු වී ඇති නීතීපති තනතුරේ වැඩ බැලීම සඳහා වැඩබලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා පත් කොට ඇත.

Share on Google Plus