තායිවාන් හැකරුන් වාණිජ බැංකුවක් හැක්කර ලංකාවට සල්ලි එවලා?

තායිවානයේ සුප්‍රකට වාණිජ බැංකුවක් හැක්කර ඇති හැකරුන් ඩොලර් මිලියන 600 ක් එම බැංකුවේ ගිණුම්වලින් සොරාගෙන විවිධ රටවලට යවා ඇති බව එරට සයිබර් අපරාධ විමර්ශන පොලීසිය විසින් මේ වනවිට අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර ඒ පිළිබඳව පුළුල් පරීක්ෂණ සිදුවෙමින් පවතී. 

හැකරුන් විසින් මෙසේ පැහැර ගන්නා ලද ඩොලර් මිලියන 600 න් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ්‍ය බැංකු කිහිපයකටම එවා ඇතැයි වාර්තා වේ. 

මෙසේ ලංකාවට එවන ලද මුදලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් බැර වී ඇත්තේ ලංකා බැංකුවේ ගිණුම්වලට බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ. මෙම ගිණුම් සහ අදාල පුද්ගලයන් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ වනවිට ලහි ලහියේ විමර්ශන කටයුතු කරමින් සිටී.

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විදේශ රටවල පදිංචිව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අයත්, ලංකා බැංකුවේ ගිණුම් රාශියක්ම මෙසේ හැකරුන්ගේ ප්‍රහාරවලට ලක්වූ අතර ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිදුකළ පරීක්ෂණවලදී හෙලිදරව් වී ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර හැකරුන් සම්බන්ධ මුල්‍ය අපරාධ ජාලයක් ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Powered by Blogger.