1 ශ්‍රේණිය චක්‍රලේඛයේ විදුහල්පතිවරු හිර වෙති.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අවසන් මොහොතේ වෙනස්‌ කරන ලද පළමු ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක්‌ කිසිදු දැනුවත් කිරීමක්‌ නොකිරීම නිසා විදුහල්පතිවරු දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිති.

අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛය වෙනස්‌ කර තිබුණේ පැවති චක්‍රලේඛයට අනුව සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පවත්වා තෝරා ගත් දරුවන්ගේ තාවකාලික ලැයිස්‌තු සකස්‌ කිරීමෙන්ද පසුවය.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුනිල් හෙට්‌ටිආරච්චි මහතාගේ අත්සනින් පසුගිය මස 19 වැනිදා තමින් යුතුව විදුහල්පතිවරුන් වෙත එම වෙනස්‌ කිරීමේ ලිපිය එවා තිබූ අතර එහි අවසානයේ සඳහන් වූයේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණවලදී අයෑදුම්කරුවන්ට උපරිම සාධාරණයක්‌ සිදු කිරීමට වගබලා ගන්නා ලෙසය. විදුහල්පතිවරුන් පුදුමයට පත්ව සිටින්නේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සියල්ල අවසන් වීමෙන් පසු මෙම ලිපිය ලැබීම නිසාය.

සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයේදී ලකුණු දිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් චක්‍රලේඛයේ සඳහන් 7.1.3 වගන්තිය චක්‍රලේඛය නිකුත් කර මසකින් එනම් ජුලි මාසයේදී ඉවත් කිරීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළේය. පසුගිය 19 වැනිදාතමින් ලේකම්වරයා නිකුත් කර ඇති ලිපියට අනුව එම වගන්තියේ සඳහන් කරුණු සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ මණ්‌ඩලය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

විදුහල්පතිවරුන් විමසා සිටින්නේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ අවසන් හෙයින් එම ලිපියේ සඳහන් උපදෙස්‌ ක්‍රියාත්මක කළ හැක්‌කේ කෙසේද යන්නය. 

Powered by Blogger.