වීරකුමාර දිසානායකට වරෙන්තු.


ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා  අධිකරණයට ඉදිරිපත් වී තිබේ.

අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන්  වීරකුමාර දිසානායක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට අද(18) දිනයේ කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් වරෙන්තු නිකුත් කර තිබුණි.

ඒ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා නීතීඥයෙකු මාර්ගයෙන් මෝසමක් ඉදිරිපත් කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් වී තිබේ.

Share on Google Plus