ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අරවින්ද අතට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අරවින්ද අතට.


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිගින් දිගටම ලබන පරාජය හමුවේ කණ්ඩායම එයින් ගලවා ගැනීම සඳහා නැවතවරක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙ හිටපු නායකයෙකු මෙන්ම සුපිරි පිතිකරුවෙක් වන අරවින්ද ද සිල්වා වෙත අවධානය යොමුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අවධානය යොමුකර තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ප්‍රධානී ලෙස පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවධානය යොමු කර තිබේ. මීට ඉහතදීත් අරවින්ද අවස්ථා ගණනකදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් සමග එක්ව කටයුතු කළේය.

අවසන්වරට ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කමිටුවේ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළේය. මේ අතර අරවින්ද සිය පළමු කාර්යය ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නව පුහුණුකරුවෙකු බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් වාර්තා වෙයි.

Share on Google Plus