මහ බැංකුවේ නන්දලාල් වීරසිංහ නීතීපති දෙපාර්තමේන්තුවේ හොරගල් අහුලයි.


මහ බැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ බැඳුම්කර විමර්ෂණ ජනාධිපති කොමිසම පිහිටා ඇති පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා ඇති නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ ගැවසෙමින් සිටින බවට Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

එසේම බැඳුම්කර ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ මුස්ලිම් ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙක් ද මෙම පරිශ්‍රයේ සැක කටයුතු ලෙස සැරිසරන බව ද වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න....

Share on Google Plus