වෛද්‍ය අනුමැතියකින් තොරව සරණ බන්ධනාගාර රෝහලට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වෛද්‍ය අනුමැතියකින් තොරව සරණ බන්ධනාගාර රෝහලට.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී එහි වාහන අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට පත් හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරණ ගුණවර්ධන බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මැගසින් බන්ධනාගාරයට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව ඔහු බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත්තේ එම අවස්ථාවේ රාජකාරී කළ වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමකින් තොරව බවද වාර්තා වෙයි.

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද සරණ ගුණවර්ධන බැලීම සඳහා බන්ධනාගාරයට පැමිණියේය. මහා පරිමාණ වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන හිටපු හා වත්මන් මැති ඇමතිවරුන් පසුව බන්ධනාගාර හා රෝහල්වලට ඇතුළත්වන බවට විශාල සමාජ කතිකාවක්ද පවතී.

Share on Google Plus