ගීතා පිළිස්සුම් තුවාල ලබා දැඩි සත්කාර ඒකකයට.


ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය පිළිස්සුම් තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.

නිවසේ ගෑස් ටැංකියක කාන්දුවක් හේතුවෙන් ඇය පිළිස්සුම් තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත්‍රීවරිය මේ වන විට කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක දැඩිසත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බවටද වාර්තා වනවා.

Powered by Blogger.