උතුරු කොරියාවේ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් ශ්‍රී ලංකාව හෙළා දකියි.

උතුරු කොරියාව පසුගිය 03දා සිදුකළ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම හෙළා දකින බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අද (12දා)  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ රෙගුලාසි වලට පටහැනි ක්‍රියාවක් බවත් මේ නිසා  කලාපයේ සාමයට හා ස්ථාවරත්වයට ගැටලුවක් බවද එහි සඳහන් වෙයි.

මෙවැනි ආකාරයේ කටයුතු වැළැක්වීමට උතුරු කොරියාව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සමග ශ්‍රී ලංකාවද එකඟ වන බවත් ඒක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සියල විසින් උතුරු කොරියාවට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමට ගත් තීරණයට සහාය දක්වන බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි. 

Powered by Blogger.