ඊයේ සිට අඩුවූ ආහාර ද්‍ර‍ව්‍ය මිල මෙන්න.


දිවයින පුරා ලංකා සතොස අළෙවිසැල්වල ඊයේ (28) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට හාල් ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගණන් පහත දැමු බව ලංකා සතොස සභාපති ආචාර්ය ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.

ඒ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟිනි.

ඒ අනුව මිල ගණන් අඩු වූ ආහාර ද්‍ර‍ව්‍යයන් පහත සඳහන් පරිදි වේ.

ද්‍රව්‍ය (කිලෝ ග්‍රෑම් 1)          පෙර මිල                       නව මිල
නාඩු (සුදු)                               රු. 77                   රු.74
සුදු කැකුළු                               රු. 68                    රු.65
සම්බා සහල්                             රු.89                      රු. 84
රතු කැකුළු                              රු.77                      රු.75
රතු නාඩු                                රු.83                       රු.80
සුදු කැකුළු සම්බා                       රු.94                       රු. 90
රතු කැකුළු සම්බා                      රු.90                        රු.88
හාල් මැස්සන්                           රු. 539                    රු.525
කැඩුනු සහල්                           රු.65                       රු.60

මීට අමතර පහත සඳහන් ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් වෙළෙඳපොල මිලට වඩා අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන බව ද තෙන්නකෝන් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

බී ලූණූ                                           රු.125
අර්තාපල් (දේශීය)                             රු.130
ටින් මාළු (ග්රෑම් 400)                        රු.130
ලක් සතොස කිරිපිටි  (ග්‍රෑම් 400)        රු.305 
ලක් සතොස කිරිපිටි (කිලෝ ග්‍රෑම් 1)  රු.760
සීනි රු.107
පරිප්පු රු. 152

Powered by Blogger.