ඒකාබද්ධයේ සනත්ට මන්ත්‍රීකමත් නැතිවෙයි? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඒකාබද්ධයේ සනත්ට මන්ත්‍රීකමත් නැතිවෙයි?


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සනත් නිෂාන්ත මහතාට එරෙහිව පැවැත්වු විනය පරික්ෂණයෙන් ඔහු වැරදිකරු බවට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය විවේචනය කිරීම හා වෙනත් පක්ෂයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත් විණි.

නිදහස් පක්ෂයේ විනය කම්ටුවේ ප්‍රධානී නීතිඥ චම්පානි පද්මසේකර මහතා ඇතුලු පිරිස පැවැත්වු පරික්ෂණයේ කම්ටු වාර්තාව පක්ෂ මහලේකම් දුම්න්ද දිසානායක මහතාට බාරදී ඇති බවද මේ අතර වාර්තාවේ.

අදාළ වාර්තාව මීළඟ විධායක සභා රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කර තිරණයක් ගැනීමට නියමිත බවද වාර්තාවේ.

කෙසේවුවද, දහනමවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පක්ෂයෙන් ඉවත් කළ අයෙකුට මන්ත්‍රී ධූරයේ සිටිය නොහැකිවේ.

Share on Google Plus