"හඳුන්නෙත්තිගේ පාලම් කොමිස් කතාව ගල් පැලෙන බොරු" RDA පිළිතුරු දෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

"හඳුන්නෙත්තිගේ පාලම් කොමිස් කතාව ගල් පැලෙන බොරු" RDA පිළිතුරු දෙයි.


අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම්වලට මුවාවෙමින් වත්මන් ආණ්ඩුව දූෂිත ගණුදෙනු සිදුකරමින් සිටින බවට ඊයේ කොප් සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කල චෝදනාවට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පිළිතුරු ලබා දී තිබේ.

ඒ, අද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි.

එසේම හඳුන්නෙත්ති මහතා චෝදනා කල ආකාරයේ වහනයක් කිසියම් ඇමතිවරයෙකු විසින් පරිහරණය කරන්නේ නම් ඊට අදාල තොරතුරු හෙළිදරව් කරන ලෙසත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අදාළ මාධ්‍ය නිවේදනය මඟින් අභියෝග කර තිබේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්,Share on Google Plus