වියළි ගම්මිරිස්වලට සහතික මිලක්.


වියළි ගම්මිරිස් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 900ක සහතික මිලක් පවත්වාගෙන යාමටත්, ගම්මිරිස් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 900ට අඩුවන අවස්ථාවලදී ගොවීන්ට කිලෝවකට රුපියල් 150ක උපරිමයකට යටත්ව සහනාධාරයක් ලබාදීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කොට ඇත.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළේ සහ දේශීය වෙළෙඳ පොළේ ගම්මිරිස් මිල පහත වැටීම නිසා අපහසුතාවයට පත් වී සිටින ගම්මිරිස් වගාකරුවන්ගේ ජීවනෝපාය හා ආදායම් සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා විසින් පසුගිය දා (28) පැවැති ඇමැති මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත්කොට තිබු යෝජනාවක් අනුව මෙම තීරණය ගත් බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

වියළි ගම්මිරිස් කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 900 නොඉක්මන තෙක් මෙම සහනාධාර වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ද ඇමැතිවරයා පැවසුවේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදීය.

Powered by Blogger.