ජනපති ඉල්ලීමෙන් ICTA ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඉල්ලා අස්වේ.


ICTA ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Muhunthan Canagey මහතා තම තනතුරින් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

ඒ, මිට සුළු මොහොතකට පෙරයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලීමක් මත තමන් මෙසේ ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු තම ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

ඉල්ලා අස් වීමට පෙර ICTA ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා සහ පෞද්ගලික මාධ්‍යජාලයක් අතර සීතල ගැටුමක් ඇතිවූ අතර එහිදි සිදුවු සංඛ්‍යාත වංචාවක් පිළිබදවද මුහුන්දන් කනකේ අදහස් දක්වා තිබුනා.

මෙම සංඛ්‍යාත වංචාවට මෙම මාධ්‍ය ආයතනයට ඔහු විසින් ඇගිල්ල දිගු කල අතර ඔහු විසින් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සිදු වුනා යැයි කියන සංඛ්‍යාත වංචාව පිළිබද දැඩිව අදහස් දක්වා තිබෙනු දැක ගත හැකි වුනා.

මාධ්‍ය ආයතනය විසින්ද ගූගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය සහ ස්මාර්ට් හැදුනුම්පත ආදී ව්‍යාපෘතින් අසමත් වීමට ICTA ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා වගකිව යුතු බවට ප්‍රකාශ කර තිබෙනු දැක ගත හැකි වුනා.


එවැනි පසුබිමක ICTA ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීයාගේ ඉල්ලා අස්වීම සිදු වීම විශේෂයි.

එම ලිපිය පහතින්,


Powered by Blogger.