පළාත් පාලන ජන්ද විමසීම් පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි.


පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 120කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. 

මෙම පනත ඊයේ (24දා) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. 

මන්ත්‍රීවරු 44ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටියේය. 

මේ අතර පනත සඳහා පැවැති විවාදය උණුසුම්වීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10කටත් කල් තැබිණි.

Powered by Blogger.