ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගීතාට පමණයි.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාගෙන් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය තහවුරුවී තිබෙන්නේ ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත්‍රීවරියට පමණක් බව තොරතුරු දැනගැනීමෙ පනත යටතේ සිදුකළ සොයා බැලීමකදී තහවුරුවූ බව පැෆරල් සංවිධානය සඳහන් කරයි.

ආගමන විගමණ පාලකවරයා හරහා මෙම විමසීම සිදුකළ බවත්, එම විමසීමට අනුව මේ බව තහවුරු කර තිබෙන බවත් එම සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක රෝහන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය. 

Powered by Blogger.