පඩි වැඩිවීම නිසා ඇල්ටෝ ගත් පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ.


රජය විසින් රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩිකළ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ සේවකයන් ඇල්ටෝ මෝටර් රථය බැගින්  මිලදී ගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසීය.

“අද  පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම කන කොට මා සමග පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් කිහිප දෙනෙක් කතාකරමින් සිටියා. රුපියල් 10,000ක් වැඩිවීම නිසා දැනට තවත් 10,000ක් වැඩිවී තිබෙන බව ඔවුන් කිව්වා. ඒ නිසා දැනට රුපියල් 22000කට වැඩි මුදලක් ඔවුන්ට වැඩිපුර ලැබෙන බව  කීවා.

2016 ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා 2500 බැගින් 5000ක් දැනට වැටුපට එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් අතිකාල, විශ්‍රාම වැටුප, වැටුප්තල  වැඩිවෙනවා. ඒ අය කිව්වා පාර්ලිමේන්තු සේවකයෝ හැම එක්කෙනාම අඩුම තරමේ ඇල්ටෝ කාර් එකක්වත් අරගෙන තියෙනවා කියලා.

අවුරුද්දකට එක් අයෙකුට දහදාහේ ගාණේ වැඩි වුනත් 120,000යි. දෙන්නෙක් ඉන්නවනම් 240,000යි. නමුත් ඒක වැඩිවෙනකොට ලක්ෂ හතර පහ දක්වා වැඩිවෙනවා.“යනුවෙන් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

Powered by Blogger.