විජේදාසගේ ඇමතිකම තලතාට?


අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ අමාත්‍යධුරය විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාළ මහත්මියට ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇත බව වාර්තා වෙයි.

බුද්ධ ශාසන විෂය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාටම ලබාදීමට  ඉඩ තිබෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වුවත් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් කැමැත්තක් පළ කර නොමැති බවද වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව බුද්ධ ශාසන විෂයද මාරු විමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වෙයි. 

Share on Google Plus