රටගිය ජ'පුර කථිකාචාර්යවරු ආගිය අතක් නෑ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රටගිය ජ'පුර කථිකාචාර්යවරු ආගිය අතක් නෑ.


වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා විදෙස්ගත වූ, ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්විවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරුන් පිරිසක් ආගිය අතක් නොමැති බව වාර්තා වේ. මෙම පිරිස විශ්වවිද්‍යාලයේ වැටුප් සහ දීමනා ද සියල්ල ලබාගනිමින් විදේශයන්හි අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරතව සිටියදී මෙසේ අතුරුදන් වී තිබේ.

එම කථිකාචාර්යවරුන්ගෙන් බහුතරයක් සහාය කථිකාචාර්යවරුන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙසේ විදෙස්ගත වූ කථිකාචාර්යවරුන් විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය සමග ඇතිකර ගත් ගිවිසුම් කඩකිරීම හේතුවෙන් සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් 12,081,054 ක් බව සඳහන්. මේ වනවිට ඔවුන්ගේ වැටුප් හා දීමනා සඳහා ගෙවීම් සිදුකිරීම අත්හිටුවා තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය මෙම කථිකාචාර්යවරුන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් වන අතර මේ වනවිට ඔවුන්ට එන්තරවාසි යවා ඇති බව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරීවරයා පවසයි.

ආශිකා බ්‍රාහ්මණ 

Share on Google Plus