හොරු අල්ලපු සභාපති ගෙදර යවපු මජර යහපාලනය.


ලංකාපුත්‍ර සංවර්දන බැංකුව රාජපක්ශ පාලනයේදී සිය හිතවතුන්ට කෝටි ගණනින් රජයේ මුදල් හොර පාරින් ලබාදීමට අටවාගත් ආයතනයක් බව කරුණු කාරණා සහිතව තහවරු වුයේ යහපාලන රජය යටතේ එහි සභාපති දුරයට පත් ලසන්ත ගුණවර්ධන විසින් FCID වෙත කල පැමිණිලි 17ක් අනුවය.

පන්සල්වල ඔප්පු, මැණික් වෙනුවට තිරුවානා ගල් , රජය සතු ඉඩම්, කිසිදා නොසැදු බෝට්ටු වැනි දේ ඇපයට තබාගෙන කෝටි ගණනින් තම හිතවතුන්ට ලබාදී ඇතිබව FCID ප්‍රකාශකයකු උපුටාදක්වමින් Observer පුවත්පත කරුණු කාරණා සහිතව 2015 ජූලි 26 දින අනාවරණය කළේය. පිළිගත් විගණන ආයතනයක් වන PWC ආයතනය සහ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් හරහා කල පරීක්ෂණ වලින්ද මෙම කරුණු තහවරුවී තිබුණි.

කෝටි ගණනින් රජයේ මුදල් වංචාකල පුද්ගලයන් නීතියේ රැහැනට ගෙන ඒමට යුහුසුලුව කටයුතු කරමින් තිබුණි. හොරු ක්‍රියාත්මක විය. මහබැංකුවේ සහ මුදල් අමාත්‍යංශයේ මෙම හොරකම්වලට අනුබල දුන් නිලධාරීන් හරහා සභාපතිවරයා ගෙදර යෑවීය. සියලු පරීක්ෂණ, නීතිමය කටයුතු නැවතුණි. හොරකම්කල මුදල්වල බලයෙන් හොරු තවමත් නිදල්ලේය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාද ලසන්ත ඉවත්කිරීම සම්බන්දව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරනලෙස මුදල් ලේකම්ට සහ මහබැංකු අධිපතිට උපදෙස්දී තිබියදීත් එසම්බන්දව ක්‍රියා නොකළේ ජනාධිපතිටත් වඩා වැඩි බලයක් හොරුන්ට ඇතිනිසාද ?

වර්තමාන මහබැංකු අධිපතිතුමාද පැහැදිලිවම තහවරුවූ මෙම කෝටිගණන් වංචා සම්බන්දයෙන් නිහඩ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනුයේ නිලධාරී වාදයට ඔහුත් යටවී ඇති නිසාද ?

හොරු ඇල්ලීමට පැමිණි යහපාලනය හොරුන් විසින් අල්ලාගෙන ඇතිබවට ජනතාව හඩ නගන්නේ මේනිසාය.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු මුදල් සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යවරුනි යහපාලනය බලයට ගෙනඒමට විශාල කැපවීමක් කල ලසන්ත ගුනවර්දනට සාදාරණය ඉටුකර හොරුන් නීතිය හමුවට ගෙනඒමට මහබැංකු අධිපතිතුමා පසුබටවන්නේ ඇයිද කියා ඉක්මනින්ම සොයාබලන්න.

Powered by Blogger.