'හෙට වුවත් අලුත් ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්' - ජනපති.


තමාට අවශ්‍ය නම් හෙට වුවත් අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදිය හැකි බවත්, එහෙත් කුණු ආණ්ඩු හැදීමට තමා සූදානම් නැති බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (28) රාත්‍රී පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව සහ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ රැස්වූ අතර එම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයා එසේ කීවේය.

කලින් පැවති ආණ්ඩුවෙන් තමා එළියට ආවේ එය අපිරිසිදු ආණ්ඩුවක් නිසා යැයි කී ජනාධිපතිවරයා දැන් සිටින තැන ද අපිරිසිදු නම් තමාට එතැනද සිටිය නොහැකි යැයි කීවේය.

තමා අලුතින් ආණ්ඩුවක් හදන්නේ නම් හදන්නේ පිරිසිදු ආණ්ඩුවක් මිස අපිරිසිදු ආණ්ඩුවක් නොවන බව ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළේය.

Powered by Blogger.