විමල් වීරවංශ මන්ත‍්‍රීන් පස්දෙනාත් සමග ඉල්ලා අස්වේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

විමල් වීරවංශ මන්ත‍්‍රීන් පස්දෙනාත් සමග ඉල්ලා අස්වේ.


විමල් වීරවංශ මහතාගේ නයකත්වයෙන් යුතු ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් පස් දෙනා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වීමට අදාල ලිපියක් අද දිනයේ කතානායකනරයා වෙත බාර දීමට නියමිතය.

තමන් මෙම තීරණය ගැනීමට හේතුව අදාල ලිපියේ දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කරනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් යයි කරන ලද ප‍්‍රකාශය මෙම නව තීරණයත් සමග අභියෝගයට ලක් වන අතර තව දුරටත් මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්තා සම්පාදන මණ්ඩලයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමේ ගැටළුකාරී තත්වයක් ඇති වෙයි.

ඊයේ දිනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්චාවක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවසේදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ පක්‍ෂ නායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවත්වී ඇති අතර එහිදී තීරණය වී ඇත්තේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වුවද ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය තව දුරටත් එහි රැදී සිටීමටයි.

Share on Google Plus