තෙල් වර්ජනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් - 15ක් අත්අඩංගුවට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තෙල් වර්ජනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් - 15ක් අත්අඩංගුවට.


ඛණිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් ඇතිවූ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් මත පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10කට කල් තැබිණ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ සාකච්ඡා සඳහා සූදානම් නමුත් ජන ජීවිතය අඩාළ වන පරිදි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි.

එහිදී විපක්ෂයේ අනුර කුමාර දිසානායක, දිනේෂ් ගුණවර්ධන හා නාමල් රාජපක්ෂ යන මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් දැක්වීය.

අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවැසුවේ ජනපති සමග සාකච්ඡා කර පැමිණෙමින් සිටි ඛණිජ තෙල් වෘත්තිය සමති නියෝජිතයින් 15ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි. 

Share on Google Plus